thẩm mỹ trắng răng

Thẩm mỹ trắng và thẩm mỹ hồng

Thẩm mỹ trắng trong nha khoa được hiểu là thẩm mỹ răng, thẩm mỹ hồng được hiểu là thẩm mỹ nướu. Thông thường chúng ta chỉ chú ý đến thẩm mỹ răng chứ ít khi để ý đến thẩm mỹ nướu. Một hàm răng đẹp ...