40

Hình: Giai đoạn tiền thiếu niên (Pre – Adolescence) thường từ 8-10 tuổi, là giai đoạn sự phát triển của trẻ tương đối ổn định, thích hợp để điều chỉnh những sai lệch về răng mặt ở giai đoạn này, nhằm chuẩn bị và giúp cho việc điều trị sau này ở giai đoạn thiếu niên được đơn giản và nhanh hơn.

Both comments and trackbacks are currently closed.