răng giả

Răng giả cố định các loại: Mão, Cầu Răng Sứ Kim Loại, Toàn Sứ, Sứ Quý Kim Loại

Răng Giả Cố Định là các loại răng giả được gắn cố định vào miệng – hàm người mang. Mão Răng (crown, chụp răng,…) là gì? Khi một cái răng bị nứt, hoặc có miếng trám lớn bị cũ đi, hoặc ...
error: Content is protected !!