Những loại răng hô thường gặp

Răng hô và những loại thường gặp

Răng hô là khuyết điểm răng miệng lớn nhất trên khôn mặt của một người. Tình trạng răng hô gây ảnh hưởng tới chức năng ăn nhai và làm giảm thẩm mỹ khuôn miệng. Bệnh lý này có thể xuất phát từ ...