53

Hình: Hô xương hàm trên trước giai đoạn tăng trưởng. Ngay vào giai đoạn này, nếu bệnh nhân đến gặp bác sĩ chỉnh nha, với kế hoạch điều trị là ngăn cản hàm trên, kích thích hàm dưới tăng trưởng thì có thể đạt được kết quả mong muốn và không nhổ răng. Nếu nhổ răng quá sớm để lùi răng trên thì kết quả có thể dẫn đến lùi cả 2 hàm, không đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *