52

Hình: Răng số 8 mọc lệch và cản trở hướng mọc của răng 7. Bác sĩ thường chỉ định nhổ răng 8 trong trường hợp này rồi chỉnh nha kéo răng 7 vào đúng vị trí.

Both comments and trackbacks are currently closed.