50

Hình: Khoảng hở giữa các răng: không quá nghiêm trọng. Do răng vĩnh viễn khi mọc lên thường sẽ đóng lại các khoảng này. Nếu khoảng hở vẫn còn sau khi răng vĩnh viễn đã mọc đủ, bạn nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ chỉnh nha, vì đôi khi răng nanh ngầm cũng làm cho răng cửa vĩnh viễn bị thưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *