49

Hình: Răng cắn chéo. Nên điều trị đưa răng về đúng vị trí khớp cắn, vì răng cắn chéo sẽ làm ảnh hưởng đến nướu của răng bị ảnh hưởng. Trẻ cũng khó khăn khi ăn nhai và ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm do hàm dưới bị răng cắn chéo cản trở vận động.

Both comments and trackbacks are currently closed.