răng giả

Răng giả cố định các loại

Răng Giả Cố Định là các loại răng giả được gắn cố định vào miệng – hàm người mang. Mão Răng (crown, chụp răng,…) là gì? Khi một cái răng bị nứt, hoặc có miếng trám lớn bị cũ đi, hoặc ...
098 235 3536
Địa chỉ