hôi miệng

CHĂM SÓC MÔI MIỆNG

Miệng và môi là cơ quan quan trọng trên mặt nên khi giao tiếp, môi miệng thường được người khác chú ý đầu tiên. Môi không có hắc sắc tố, màu hồng của môi là của máu do mao quản tạo thành. Người ...
098 235 3536
Địa chỉ