chỉnh nha cho trẻ em

Chỉnh nha cho trẻ em và thiếu niên

Đối với trẻ em, điều quan trọng nhất khi chỉnh nha là kế hoạch điều trị phải hợp lý, kết quả lâu dài và phù hợp với sự phát triển của trẻ. Kỹ thuật ngày nay hạn chế nhổ răng tối đa (trên 90%) đối ...
error: Content is protected !!